ประเภทรถ

:::ประเภทรถ/ Truck Info :::

       ประเภทรถให้บริการ: เรามีประเภทรถให้บริการขนส่งที่หลากหลาย

         With various types of our trucks, we can serve the customers with various purposes of transport.

1. รถหัวลาก Tractor
2. รถบรรทุก10 ล้อ 10-wheel truck
3. รถบรรทุกลากพ่วง (แม่+ลูก)   Double truck
4. รถหัวลากหางคอก Semi- trailer
5. รถหัวลากหางพื้นเรียบ Flatbed Semi- trailer
7. รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์40 ฟุต ContainerTruck 40”